องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ เรื่องอื่น ๆ
การควบคุมภายใน
สปสช.ตำบลวัฒนานคร
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 9 คน
เมื่อวาน 5 คน
อาทิตย์นี้ 25 คน
เดือนนี้ 204 คน
ปีนี้ 1368 คน
ทั้งหมด 1368 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (30-08-57)

  กิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559
       ด้วยในวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุปี เป็นวันฉัตรมงคล อำเภอวัฒนานครกำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะพุ่มเงิน พุ่มทอง และถวายราชสดุดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 
  กิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 255...
   
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.