องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
 
หน้าหลัก
สาน์สจากนายก อบต.
ประวัติและความเป็นมา
แผนที่ดาวเทียม
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการขั้นพื้่นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
งานสาธารณสุข/งานป้องกัน
ที่ทำการ อบต.วัฒนานคร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา-แผนยุทธศาสตร์-แผนอื่นๆ
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
แผนอัตรากำลัง
 
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
 
แผนงานป้องกันฯ
รายงานผลดำเนินงาน-การประชุม
 
รายงานผลการดำเนินงาน
 
รายงานการประชุมสภา
 
รายงานการประชุมสภา
 
ประกาศสมัยประชุม สามัญ
 
ประกาศสมัยประชุม วิสามัญ
 
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
งานกองคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำปี
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การประเมินผลแผลพัฒนา
การควบคุมภายใน
สปสช ตำบลวัฒนานคร
คู่มือสำหรับประชาชน

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2554
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  กิจกรรมออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน
      

21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบ...

 
  กิจกรรมออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน
  วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม 2565
  ้ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนที่ประสบปัญหาจากสถา...
  พิธีทำบุญตักบาตร อบต. เพื่อความเป็นศิริมงคล ในวันข...
  ร่วมกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูง...
  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ร่วมกับองค์การบริห...
  #ทีมพ่นยาฆ่าเชื้อ อบต.วัฒนานคร
  นายก อบต วัฒนานคร พร้อมด้วย นายอนุวัชร์ วอทอง รองน...
  เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 เกิดขึ้...
  โครงการส่งเสริมการรับรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชน