องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th


 


อบต.วัฒนานครมีโอกาสต้อนรับ นายสุระชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการต่อยอดการสร้างอาชีพของ ผู้สูงอายุ ของ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต วัฒนานคร


อบต วัฒนานคร โดยนายกประยูร เรียเต็มและคณะ มีโอกาสต้อนรับ นายสุระชัย  ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการต่อยอดการสร้างอาชีพของ ผู้สูงอายุ ของ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต วัฒนานคร อาทิ เช่น การทำพวงมาลัยจากผ้าขาวม้า การทำตระกร้าจักสาน การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ การสร้างรายได้ภายในชุมชน ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม มีรายได้ ห่างไกลภาวะซึมเศร้า. #เราพยายามพัฒนาเพื่อคนในชุมชน วันที่ 20ตุลาคม2563