องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th


 


นายก อบต วัฒนานคร พร้อมด้วย นายอนุวัชร์ วอทอง รองนายก อบต วัฒนานคร. ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน อสม ในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลวัฒนานคร ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบอุปกรณ์ ป้องกันโควิด-19


เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 นายประยูร เรียเต็ม นายก อบต วัฒนานคร พร้อมด้วย นายอนุวัชร์ วอทอง รองนายก อบต วัฒนานคร. ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน อสม ในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลวัฒนานคร ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบอุปกรณ์ ป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้เสี่ยงสูงและ ผู้ถูกกักตัว จากเคสสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 50 ราย พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องโควิด-19 ให้แก่ อสม เพื่อใช้ในการป้องโควิดต่อไป #โควิดร้ายหยุดได้ถ้าเราช่วยกัน #กักตัวหยุดเชื้อเพื่อวัฒนานคร #โควิดระลอก3เราต้องรอด