องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th


 


การแสดงสัญญาลักษณ์ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต


การแสดงสัญญาลักษณ์ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส  ต่อต้านการทุจริต ของนายก  เจ้าหน้าที่  หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564