องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th


 


สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร


สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ หลักสูตรผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2564