องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
รายงานการประชุมสภา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 4 พ.ย. 2562 ]
6 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 24 ต.ค. 2562 ]
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 [ 28 ส.ค. 2562 ]
8 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 [ 22 ส.ค. 2562 ]
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 16 ส.ค. 2562 ]
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 9 ส.ค. 2562 ]
 
หน้า 1|2