องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
รายงานการประชุมสภา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 23 มีนาคม 2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]
2 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 15 สิงหาคม 2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]
6 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3