องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]
3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2560 [ 14 พ.ย. 2559 ]
4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2558 [ 29 ต.ค. 2557 ]
5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2557 [ 15 พ.ย. 2556 ]