องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองคลอง (สายเลียบคลองส่งน้ำถนนเสาวนีย์) [ 20 ก.ค. 2563 ]
2 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม (สายสี่แยก) [ 20 ก.ค. 2563 ]
3 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหัวช้าง (ซอยไปฟาร์มแพะ) [ 5 มิ.ย. 2563 ]
4 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง [ 5 มิ.ย. 2563 ]
5 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเมือง (ห้วช้าง-บ้านเมือง) [ 1 มิ.ย. 2563 ]
6 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านพร้าว (ซอยบ้านนายถนัด ริมขจร) [ 1 มิ.ย. 2563 ]
7 ประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม (สายหนองไม้แก้ว) [ 12 พ.ค. 2563 ]
8 ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม (ซอยข้างวัด) [ 22 เม.ย. 2563 ]
9 ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก (บ้านจัดสรร) [ 22 เม.ย. 2563 ]
10 ประชาสัมพันธ์ โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านหนองคลอง [ 12 เม.ย. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5