องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองคุ้ม สายหนองไม้แก้ว [ 24 มี.ค. 2564 ]
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง สายไปหนองบัว [ 24 มี.ค. 2564 ]
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง ซอย 2 [ 24 ก.พ. 2564 ]
4 ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านหนองคลอง [ 6 ม.ค. 2564 ]
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสระลพ ซอยปัญญารีสอร์ท [ 5 พ.ย. 2563 ]
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง ซอยบ้านหมอเสาวภักดิ์ไปบ้านยายมา [ 28 ต.ค. 2563 ]
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก ซอย 2 [ 28 ต.ค. 2563 ]
8 วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านอ่างไผ่ [ 20 ต.ค. 2563 ]
9 ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านหัวช้าง [ 20 ต.ค. 2563 ]
10 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทางหลวง (สายอ่างห้วยพะใย) [ 4 มิ.ย. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5