องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th


ประกาศ เรื่องให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่องให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ประจำปี 2559

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2558