องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th


ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

    รายละเอียดข่าว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 2 ราย
1.น.ส.พรธิวา สิงฑราช 153 ม.5 
2.น.ส.วรรณนิศา ไชยมงคล 73 ม.9

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ค. 2560