องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th


ประกาศ เรื่อง ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานครประจำปี พ.ศ.2561

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2560