องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th


ประกาศ เรื่องการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร จะจัดกิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2562 ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2562 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลวัฒนานคร

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.พ. 2562