องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th


รายงานผลโครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลโครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562
    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
    ภาษีป้าย
    ภาษีบำรุงท้องที่
    ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2562