องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th


ประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการขอใช้ภาชนะรองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

    รายละเอียดข่าว

 เอกสารประกอบการขอใช้ภาชนะรองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประกอบด้วย
1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2562