องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th


ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดสระแก้ว ติดสะสมจากการระบาดระลอกเมษายน-มิถุนายน 2564 และเพื่อความปลอดภัยของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร จึงขอประกาศปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2564

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 29 มิ.ย. 2564