องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th


ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและยับยั้งโรคประจำตำบล

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและยับยั้งโรคประจำตำบล (Local Quarantine)ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ค. 2564