องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th


ประกาศ เรื่องให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2558

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่องให้ผู้เป็นเจ้าของหีือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2558
 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2557