องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th


ประกาศเรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2558

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2558 ให้ยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2557