องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th


ประกาศ เรื่องอัตราค่าภาษีในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่องอัตราค่าภาษีในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ อบต.วัฒนานคร ประจำปี 2558

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2557