องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน


❤️ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน❤️

ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ อบต.วัฒนานคร

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566

นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต.วัฒนานคร พร้อมด้วย ปลัด รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ อบต.วัฒนานคร

👉ให้การต้อนรับ นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ มาตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ อบต.วัฒนานคร

--ขอขอบคุณ--

#สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน31สระแก้ว

#บูรณาการด้วยใจ

2023-09-22
2023-09-21
2023-09-16
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-07
2023-09-06
2023-09-05
2023-08-29
2023-08-25