องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 241 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) [ 1 ก.พ. 2566 ]19
2 ประกาศ เรื่องประกาศราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ [ 25 ม.ค. 2566 ]47
3 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ปี 2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]17
4 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]22
5 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน [ 24 พ.ย. 2565 ]36
6 ประกาศ เรื่องประกวดราคาโครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 24 พ.ย. 2565 ]32
7 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 17 พ.ย. 2565 ]30
8 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลวัฒนานครที่ประสบเหตุวาตภัย [ 11 พ.ย. 2565 ]29
9 ศูนย์ดำรงธรรม สถ. มิติใหม่ ร้องเรียนฉับไว รู้ผลทันใจ [ 7 พ.ย. 2565 ]31
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 31 ต.ค. 2565 ]32
11 รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]43
12 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 3 ต.ค. 2565 ]49
13 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี งปม.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]43
14 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภาย [ 3 ต.ค. 2565 ]41
15 ประกาศ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]38
16 คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในสำนักปลัด [ 3 ต.ค. 2565 ]34
17 ประกาศกรงส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 ก.ย. 2565 ]45
18 ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]54
19 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]49
20 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกวรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.ย. 2565 ]50
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13