องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 215 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่้อง รับสมัครรับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร รุ่นที่ 3/2566 [ 18 ก.ค. 2565 ]0
2 รายแสดงผลการดำเนินงานรายประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]26
3 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 28 มิ.ย. 2565 ]26
4 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการและลดค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]23
5 ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงตำบลวัฒนานคร ประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]26
6 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 22 มิ.ย. 2565 ]23
7 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 [ 16 มิ.ย. 2565 ]35
8 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน [ 14 มิ.ย. 2565 ]18
9 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน [ 1 มิ.ย. 2565 ]39
10 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 1 มิ.ย. 2565 ]41
11 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานและความรับผิดชอบให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 1 มิ.ย. 2565 ]41
12 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 30 พ.ค. 2565 ]38
13 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2 [ 25 พ.ค. 2565 ]36
14 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 1 [ 11 พ.ค. 2565 ]35
15 รายแสดงผลการดำเนินงานรายประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]53
16 รายงานการใช้จ่ายเงินประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 21 เม.ย. 2565 ]48
17 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]53
18 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2565 [ 29 มี.ค. 2565 ]76
19 ประกาศ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]90
20 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่องการขยายกำหนดเวลาเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 ก.พ. 2565 ]100
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11