องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 330 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วันลอยกระทงรักษ์โลก ลดโลกเดือด [ 24 พ.ย. 2566 ]5
2 ส่งประกาศสินค้าควบคุมน้ำตาลทราย [ 23 พ.ย. 2566 ]10
3 การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี แยกให้ถูกที่ ทิ้งให้ถูกถัง [ 22 พ.ย. 2566 ]10
4 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 พ.ย. 2566 ]18
5 ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 21 พ.ย. 2566 ]12
6 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 [ 21 พ.ย. 2566 ]9
7 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย [ 17 พ.ย. 2566 ]12
8 ประกาศ เรื่องผลคะแนนการสอบ (ภาค ก,ข) เพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 17 พ.ย. 2566 ]18
9 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) [ 17 พ.ย. 2566 ]15
10 ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาและไข้เลือดออก [ 15 พ.ย. 2566 ]10
11 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 15 พ.ย. 2566 ]19
12 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 พ.ย. 2566 ]14
13 ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 [ 13 พ.ย. 2566 ]3
14 การทำบ่อดักไขมันอย่างง่าย [ 10 พ.ย. 2566 ]23
15 รายงานงบทดลอง และรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]4
16 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 พ.ย. 2566 ]14
17 ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 3 พ.ย. 2566 ]15
18 ประชาสัมพันธ์ การกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]16
19 ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี [ 31 ต.ค. 2566 ]20
20 ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (one Stop Service:OSS) [ 30 ต.ค. 2566 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17