องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 238 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน [ 24 พ.ย. 2565 ]13
2 ประกาศ เรื่องประกวดราคาโครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 24 พ.ย. 2565 ]12
3 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [ 17 พ.ย. 2565 ]13
4 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลวัฒนานครที่ประสบเหตุวาตภัย [ 11 พ.ย. 2565 ]15
5 ศูนย์ดำรงธรรม สถ. มิติใหม่ ร้องเรียนฉับไว รู้ผลทันใจ [ 7 พ.ย. 2565 ]19
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร [ 31 ต.ค. 2565 ]19
7 รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]31
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 3 ต.ค. 2565 ]35
9 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี งปม.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]30
10 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภาย [ 3 ต.ค. 2565 ]27
11 ประกาศ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]26
12 คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในสำนักปลัด [ 3 ต.ค. 2565 ]21
13 ประกาศกรงส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 ก.ย. 2565 ]35
14 ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]41
15 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]37
16 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกวรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.ย. 2565 ]41
17 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 19 ก.ย. 2565 ]34
18 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9-19 กันยายน 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]50
19 แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 31 ส.ค. 2565 ]42
20 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลวัฒนานครที่ประสบเหตุวาตภัย [ 25 ส.ค. 2565 ]52
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12