องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน


❤️วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน❤️

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566

นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต.วัฒนานคร เป็นประธานในพิธี

👉เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.วัฒนาคร ประชาชน จิตอาสาและอปพร.ตำบลวัฒนานคร เข้าร่วมพิธีและร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณะประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดบริเวณวัดหนองคุ้ม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองคุ้ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

#จิตอาสาวัฒนานคร

#อปพรวัฒนานคร

2024-06-13
2024-06-11
2024-06-05
2024-06-05
2024-06-04
2024-06-03
2024-06-01
2024-05-28
2024-05-23
2024-05-14