องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการ


--ประชุมคณะกรรมการ-- ผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสระแก้ว

---------------------------------------

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566

นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายกอบต.วัฒนานคร พร้อมด้วย นางสาวพัชดารัตน์ เปลื้องสุวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด

👉ร่วมประชุม โดยมีท่านภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

#บูรณาการด้วยใจ

#นายกเอห่วงใยใส่ใจมุ่งมั่นพัฒนา

2023-11-15
2023-11-10
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-03
2023-11-01
2023-11-01
2023-10-17
2023-10-16
2023-10-13