องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


ช่วยเหลือประชาชน


--ช่วยเหลือประชาชน--

วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ.2566

นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายกอบต.วัฒนานคร มอบหมายให้

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

👉ออกดำเนินการส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากประปาหมู่บ้านใช้งานไม่ได้ บ้านมั่นคงชนบท หมู่ที่1 บ้านพร้าว

#วัฒนานครน้ำไหลไฟสว่างทางดี

#นายกเอห่วงใยใส่ใจมุ่งมั่นพัฒนา

#ความเดือดร้อนของประชาชนคืองานของเรา

อภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา

2024-07-10
2024-07-10
2024-07-08
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-02
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-28