องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ปี 2566


วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายเกรียงไกร อินทรโสภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมในเขตอำเภอวัฒนานคร ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร

2024-07-10
2024-07-10
2024-07-08
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-02
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-28