องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ปี 2566


วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายเกรียงไกร อินทรโสภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมในเขตอำเภอวัฒนานคร ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร

2023-11-15
2023-11-10
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-03
2023-11-01
2023-11-01
2023-10-17
2023-10-16
2023-10-13