องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


ประชุมตามการแผนตรวจติดตามการดำเนินงาน


smileysmiley   วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ------ว่าที่ร้อยตรีอัศวิน ดวงดี ท้องถิ่นอำเภอวัฒนานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร โดยมีนายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต. พร้อมด้วย นางณภัทร โพธิ์รัตน์ ปลัด อบต. นางพชร ศรีนาค รองปลัด อบต. และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างร่วมประชุมตรวจติดตามและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 

      yesyes จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

2023-11-15
2023-11-10
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-03
2023-11-01
2023-11-01
2023-10-17
2023-10-16
2023-10-13