องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ


วันที่ 6 กรกฎาคม  2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดย วิทยากรจากโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

2023-11-15
2023-11-10
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-03
2023-11-01
2023-11-01
2023-10-17
2023-10-16
2023-10-13