องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


ขยายเขตประปา


จุดที่1 บ้านโนนจิกเลียบถนนสุวรรณศร

จุดที่2 บ้านโนนจิก ซอย.4

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต.วัฒนานคร พร้อมด้วย นายจำลอง ยิ่งสมบัติ ประธานสภาอบต.วัฒนานคร และนักศึกษาฝึกงาน

👉ลงพื้นที่ร่วมกับนายสรุศักดิ์ บุญศรี นายช่างโยธา6 การประส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร ติดตามความคืบหน้างานโครงการ โดย อบต.วัฒนานคร ได้ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณ ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร ในการขยายเขตประปา ม.3 บ้านโนนจิก. เลียบถนนสุวรรณศร และซอย 4

#เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ไม่มีน้ำประปาใช้

#วัฒนานครน้ำไหลไฟสว่างทางดี

2024-06-13
2024-06-11
2024-06-05
2024-06-05
2024-06-04
2024-06-03
2024-06-01
2024-05-28
2024-05-23
2024-05-14