องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมและสนับสนุนลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน


--โครงการส่งเสริมและสนับสนุนลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน--

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2566 โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลวัฒนานครพร้อมเจ้าหน้าที่ และสถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ 👉โดยนายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายกอบต.วัฒนานคร เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ สภาฯ อบต.วัฒนานคร เจ้าหน้าที่อบต.วัฒนานคร นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว แผนกไฟฟ้า พร้อมคณาจารย์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

🙏🙏ขอขอบคุณ

#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.วัฒนานคร

#โรงพยาบาลวัฒนานคร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

#สถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร

#ท่านผอ.วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว คณาจารย์ และน้องๆนักศึกษาแผนกไฟฟ้าทุกคน

#บูรณาการด้วยใจ

#นายกเอห่วงใยใส่ใจมุ่งมั่นพัฒนา

2024-07-10
2024-07-10
2024-07-08
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-02
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-28