องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง กลั้นปัสสวะหรืออุจระไม่ได้ (ครั้งที่ 2)


smileyเมื่อวันที่ 11-12 กันยายน  2566 นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต.วัฒนานคร

พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง กลั้นปัสสวะ

หรืออุจระไม่ได้ หมู่ที่ 1,3,4,6,,8,10,12 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพต่อไปindecision

2023-11-15
2023-11-10
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-03
2023-11-01
2023-11-01
2023-10-17
2023-10-16
2023-10-13