องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(กรณีเร่งด่วน) เหตุอัคคีภัย หมู่ที่ 7 บ้านจิก


 enlightenedเมื่อวันที่ 15 กันยายน  2566 นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต.วัฒนานคร ลงพื้นที่มอบเงิน

ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (กรณีเร่งด่วน) จากเหตุไฟไหม้ที่อยู่อาศัย ราย นายสมชาย หอมประเสริฐ  

หมู่ที่ 7 บ้านจิก เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านการดำรงชีพ

2023-11-15
2023-11-10
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-03
2023-11-01
2023-11-01
2023-10-17
2023-10-16
2023-10-13