องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


กิจกรรมไถ่ชีวิตโคเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองบิน 3


----------เมื่อวันที่ 21 กันยายน  2566 นางณภัทร โพธิ์รัตน์ ปลัด อบต.ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ร่วมกิจกรรมไถ่ชีวิตโค เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน 3 ณ กองบิน 3 โดยได้รับมอบโค

จำนวน 4 ตัว เพื่อนำไปให้เกษตรกรในตำบลวัฒนานครเลี้ยงสร้างอาชีพต่อไป-------------

2023-11-15
2023-11-10
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-03
2023-11-01
2023-11-01
2023-10-17
2023-10-16
2023-10-13