องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


กิจกรรมเก็บรวบรวมขยะอันตรายภายในตำบล


---------วันที่ 6 กันยายน 2566 งานสาธารณสุข อบต.วัฒนานคร ลงพื้นที่เก็บ รวบรวมขยะอันตราย

จำนวน 14 หมู่บ้าน เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี---------------------

2023-11-15
2023-11-10
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-03
2023-11-01
2023-11-01
2023-10-17
2023-10-16
2023-10-13