องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขัน Student chef อบจ.สระแก้ว ประจำปี 2566


วันที่ 7 กันยายน  2566 นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต.ฯ เข้าร่วมโครงการแข่งขัน Sutdent chef

ประจำปี 2566 ร่วมกับ อบจ.สระแก้ว ณ โรงเรียนวัฒนานคร เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาทักษะด้านอาหาร

สำหรับเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา-------------------

2024-07-10
2024-07-10
2024-07-08
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-02
2024-07-01
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-28