องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม


--ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม--

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

👉ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทน หมู่ที่1-หมู่ที่14

👉สมาชิกสภาอบต.วัฒนานคร หมู่ที่1-หมู่ที่14

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2566

นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายกอบต.วัฒนานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานฯ ปลัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อบต.วัฒนานคร

พร้อมด้วยคณะผู้ใหญ่บ้านและตัวแทน หมู่ที่1-หมู่ที่14

👉ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ตามที่ได้รับการแจ้งประสานงานจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หรือประชาชนในเขตตำบลวัฒนานคร ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดความเสียหายกับสาธารณูปการ เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ เพื่อจัดหางบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

#บูรณาการด้วยใจ

#ท้องที่ท้องถิ่นรวมใจร่วมพัฒนา

#นายกเอห่วงใยใส่ใจมุ่งมั่นพัฒนา

2023-11-15
2023-11-10
2023-11-08
2023-11-08
2023-11-03
2023-11-01
2023-11-01
2023-10-17
2023-10-16
2023-10-13