องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


ร่วมด้วยช่วยกัน แก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน


--ร่วมด้วยช่วยกัน แก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน --

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2566

นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายกอบต.วัฒนานคร พร้อมด้วย

นายเกรียงไกร อินทโสภา รองนายก อบต.วัฒนานคร

ท่านปลัด งานป้องกันและเบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่อบต.วัฒนานคร

👉ร่วมกับ กองบิน3 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.วัฒนานคร

👉ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน จำนวน 2 จุด หมู่12 บ้านหนองแสง และจะดำเนินการอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนตุลาคม

🙏ขอขอบคุณ กองบิน3 ที่ร่วมจิตอาสาช่วยพัฒนาหมู่บ้านหนองแสง

#บูรณาการด้วยใจ

#วัฒนานครน้ำไหลไฟสว่างทางดี

#นายกเอห่วงใยใส่ใจมุ่งมั่นพัฒนา

#ความเดือดร้อนของประชาชนคืองานของเรา

2024-02-08
2024-01-19
2024-01-15
2024-01-05
2023-12-26
2023-12-07
2023-12-01
2023-11-28
2023-11-15
2023-11-10