องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1/2567)


--------------เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ครั้งที่ 1/2567  เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

                 yes ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่เสียสละ

เวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

2024-02-08
2024-01-19
2024-01-15
2024-01-05
2023-12-26
2023-12-07
2023-12-01
2023-11-28
2023-11-15
2023-11-10