องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


ป้องกันไข้เลือดออก หมู่6 บ้านหนองคุ้ม


--ป้องกันไข้เลือดออก--

👉หมู่6 บ้านหนองคุ้ม

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566

นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายกอบต.วัฒนานคร มอบหมายให้

สำนักปลัดพร้อมเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ร่วมกับ อสม.ในหมู่บ้าน 👉ดำเนินการออกพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก กรณีตรวจพบผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออก #บูรณาการด้วยใจ

#วัฒนานครน้ำไหลไฟสว่างทางดี

#นายกเอห่วงใยใส่ใจมุ่งมั่นพัฒนา

อภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา

2024-02-08
2024-01-19
2024-01-15
2024-01-05
2023-12-26
2023-12-07
2023-12-01
2023-11-28
2023-11-15
2023-11-10