องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุประกอบอาชีพการทำอาหาร ” ของพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ร่วมกับ อบต.วัฒนานคร


นายก อบต. เปิดโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุประกอบอาชีพการทำอาหาร ” ของพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ร่วมกับ อบต.วัฒนานคร วันที่ 9 กัมภาพันธ์ 2565 นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เป็นประธานเปิดโรงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ เพื่อเปิดโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรม การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร ” การประกอบอาหารไทย ”
2022-09-20
2022-09-14
2022-09-09
2022-08-16
2022-08-12
2022-08-12
2022-07-12
2022-07-08
2022-07-08
2022-07-05