องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวาในคลองกุดตาโป้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล)


4 พ.ค.65 เวลา 08.30 น.
นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต. พร้อมคณะบริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต วัฒนานคร ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวาในคลองกุดตาโป้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด
เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล) และดำเนินตามโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองกุดตาโป้ โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ได้ดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองกุดตาโป้ ตั้งแต่บริเวณด้านข้างวัดหนองคลอง หมู่ที่ 11 บ้านหนองคลอง ตำบลวัฒนานคร จนถึงศาลเจ้าปึงเถ้ากงม่า โดยสนัยสนุนเครื่องจักรแบ็คโฮ กำลังพลเจ้าหน้าที่ รถบรรทุกในการขนย้ายผักตบชวา
2022-09-20
2022-09-14
2022-09-09
2022-08-16
2022-08-12
2022-08-12
2022-07-12
2022-07-08
2022-07-08
2022-07-05