องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565


--สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา--
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต.วัฒนานคร พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อบต.วัฒนานคร
จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 จำนวน 6 วัด
1. วัดนครธรรม
2. สำนักสงฆ์บ้านหนองแสง
3. วัดหนองคลอง
4. วัดหนองคุ้ม
5. วัดทางหลวง
6. วัดโนนจิก
2022-07-12
2022-07-08
2022-07-08
2022-07-05
2022-05-04
2022-04-29
2022-04-26
2022-04-25
2022-02-23
2022-02-09