องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ


วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต.วัฒนานคร มอบหมายให้ นายเกรียงไกร อินทโสภา รองนายก อบต.วัฒนานคร เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
โดยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อบต.วัฒนานคร ผอ.รร.ผู้สูงอายุ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล วัฒนานคร คุณนวพร โสดาราม (หมออ้อ) พร้อมคณะ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้ แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุในครั้งนี้
#ขอขอบคุณ ผอ.โรงพยาบาลวัฒนานคร
#ขอขอบคุณ หมออ้อ พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
#ขอขอบคุณนางฟ้า&นางรำ โรงเรียนผู้สูงอายุ ทุกท่าน
#ขอกราบขอบพระคุณ ผู้สูงอายุทุกๆท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี่
#สูงวัยอย่างมีคุณค่า ร่วมใจพัฒนาบ้านเรา
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-16
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-07
2023-09-06
2023-09-05
2023-08-29
2023-08-25