องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 14 กันยายน 2565


วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.
นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต.วัฒนานคร เปิดงาน
👉👉โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักรียนโรงเรียนบ้านเนินผาสุก พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่13 บ้านเนินผาสุก สมาชิกสภา อบต.วัฒนานคร หมู่ที่13 และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.วัฒนานคร เข้าร่วมอบรม โดยมีคณะวิทยากร จากทางโรงพยาบาลวัฒนานคร มาฝึกอบรมให้ความรู้ ณ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก
--ขอขอบคุณ--
🙏คณะวิทยากร จากทางโรงพยาบาลวัฒนานคร
🙏นายศรีอำพร บัวดอก สมาชิกอบต.หมู่13 บ้านเนินผาสุก
🙏นายเอนก วงษ์ระเบียบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่13 บ้านเนินผาสุก
2022-09-20
2022-09-14
2022-09-09
2022-08-16
2022-08-12
2022-08-12
2022-07-12
2022-07-08
2022-07-08
2022-07-05