องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร ภาคค่ำ


นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต
นางรุ้งนภา ดาประสงค์ รองประธานสภา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต วัฒนานคร
ร่วมพิธีภาคค่ำ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร
โดยมีนายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ เป็นประธานในพิธี
2022-11-21
2022-10-19
2022-10-14
2022-10-13
2022-09-20
2022-09-14
2022-09-09
2022-08-16
2022-08-12
2022-08-12