องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


ประชุมพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 19 ตุลาคม 2565


นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต.วัฒนานคร
👉👉เปิดประชุมคุณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานครเพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2566
#นายกเอ ห่วงใย ใส่ใจ มุ่งมั่น พัฒนา
2024-02-08
2024-01-19
2024-01-15
2024-01-05
2023-12-26
2023-12-07
2023-12-01
2023-11-28
2023-11-15
2023-11-10