องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


อบรมต้านอัคคีภัยเบื้องต้น


--อบรมต้านอัคคีภัยเบื้องต้น--

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566

นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต.วัฒนานคร มอบหมายให้

👉งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย👈

👉เข้าร่วมฝึกโครงการอบรมต้านอัคคีภัยเบื้องต้น ฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ โดย ปภ.จังหวัด ให้เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

#นายกเอ ห่วงใย ใส่ใจ มุ่งมั่น พัฒนา

อภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา

2023-05-09
2023-04-13
2023-04-11
2023-04-05
2023-03-29
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-16
2023-03-15
2023-03-14