องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


ทำบุญตักบาตร ในวันขึ้นปีใหม่ 2566


--ทำบุญตักบาตร ในวันขึ้นปีใหม่ 2566--

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น.

นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ นางณภัทร โพธิ์รัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร

อภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา

2023-05-09
2023-04-13
2023-04-11
2023-04-05
2023-03-29
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-16
2023-03-15
2023-03-14