องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.wattananakhon.go.th

 
 
 


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU


--บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU--

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566

นายอภิสิทธิ์ ปิ่นศิริวัฒนา นายก อบต.วัฒนานคร พร้อมด้วย นางสาวนาลอน สมัยกุล นักพัฒนาชุมชน

นางสาวทิญากร โตจันทร์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

👉เข้าร่วม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การรับเงินกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับ จังหวัดสระแก้ว โดยท่านขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

#บูรณาการด้วยใจ





2023-05-09
2023-04-13
2023-04-11
2023-04-05
2023-03-29
2023-03-22
2023-03-22
2023-03-16
2023-03-15
2023-03-14